Szkolenie w koncepcji NDT Bobath, przygotowane jest poprzez Bertę i Karla Bobath w latach 40. XX wieku, jest naprawdę szeroko wykorzystywana na całym świecie w terapii maluchów także dorosłych. Pierwszy kurs NDT Bobath w Polsce odbył się w 1988 roku, realizowany poprzez Mary Quinton, fizjoterapeutkę, i Elsbeth Koeng, lekarkę, które odegrały główną rolę w rozwijaniu tej techniki w działaniu neurorozwojowym. Szkolenie NDT Bobath, znane także jako Neurodevelopmental Treatment (NDT), jest szczególnie pomocne w terapii wcześniaków, dzieci oraz dzieci najmłodszych.
Założenia oraz metody działania wykorzystywane szkolenie w koncepcji NDT Bobath jest zwyczajnie uznawane strategia terapeutyczna skupia się na naprawie funkcji ruchowych, harmonii oraz ogólnego rozwoju u osób z zaburzeniami neurologicznymi. Poprzez indywidualnie dobrane interwencje terapeutyczne, kurs NDT Bobath stara się wspierać naturalny proces wzrostu oraz adaptacji systemu do funkcjonowania w powszechnym życiu. Jej uniwersalność i efektywność przyczyniły się do jej wszechstronnego zastosowania na całym globie.
Szkolenie w koncepcji NDT Bobath obejmuje:
1. Zrozumienie korelacji między czuciem a ruchem w rozwoju niemowlęcia także ich wpływ na rozwój malucha: Kurs NDT Bobath będzie skupiał się na poszukiwaniu, jak inne aspekty sensoryczne i fizyczne oddziałują na siebie nawzajem w ciągu rozwoju dziecka. Będzie to obejmować zarówno teorię, kiedy i konkretne zastosowania w terapii.
2. Nauczanie rozróżniania różnych modeli zaburzeń mięśniowo-powięziowych (MPDz): Szkolenie NDT Bobath https://med-coach.pl/szkolenia-kursy/holistyczna-neurorozwojowa-diagnostyka-i-terapia-malego-dziecka-w-wieku-0-18-m-z/997 będzie skupiało się na identyfikacji i klasyfikacji różnych typów zaburzeń mięśniowo-powięziowych, aby zainteresowani mogli odpowiednio diagnozować problemy chorych i dostosowywać dobre podejścia terapeutyczne.
3. Rozwijanie umiejętności w obrębie oceny oraz analizy problemów dzieci z MPDz: Zainteresowani będą kształtować się efektywnych form analizy oraz praktyki problemów związanych z MPDz u dzieci, co pozwoli im odpowiednio rozpoznać potrzeby terapeutyczne swoich pacjentów.


4. Rozwijanie umiejętności skutecznego wykorzystywania metod i wspomagań: Szkolenie w koncepcji NDT Bobath będzie skupiało się na korzystnych aspektach terapii, ucząc uczestników skutecznego stosowania różnych metod oraz wsparć w pracy z dziećmi z MPDz.
5. Tworzenie racjonalnego i zintegrowanego programu terapeutycznego dla pacjenta, zgodnego z zasadami ICF, w oparciu o wywiad, badanie kliniczne, wyniki testów, oczekiwań zainteresowanego lub jego opiekunów: Zainteresowani będą rozwijać kompetencje w tworzeniu dostosowanych programów terapeutycznych dla swoich maluchów, uwzględniając zasady Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności oraz Zdrowia (ICF) oraz dane zdobyte w czasie wywiadu, badań klinicznych oraz testów, a dodatkowo oczekiwań pacjenta i jego opiekunów.
6. Nauczenie się z formami współpracy z opiekunami| pacjenta i ich edukacji: Kurs NDT Bobath będzie zalecał rozwijanie umiejętności współpracy z opiekunami maluchów, integrując ich w proces terapeutyczny i dostarczając im odpowiednie wsparcie oraz edukację, aby mogli efektywnie pomagać dziecku w mieszkaniu także w codziennym życiu.