Spastyczność rehabilitacja jest to zwiększone napięcie mięśni, które wynika z uszkodzenia górnego neuronu ruchowego. Ma ono charakter piramidy co oznacza, że jest to cześć układu nerwowego, który kontroluje ruchy dowolne i postawę ciała. Spastyczność rehabilitacja https://med-coach.pl/filmy/spastycznosc-w-uszkodzeniach-osrodkowego-ukladu-nerwowego/21 najczęściej tyczy ona całej grupy mięśni. Spastyczność rehabilitacja nie ukazuje się od razy po urazie tylko kilkanaście lub nawet kilka tygodni po odbytym urazie. Możemy do nich zaliczyć:

  • udar mózgu
  • uszkodzeniach czaszkowo- mózgowych,
  • uszkodzeniach rdzenia kręgowego,
  • w rozwoju mózgowego porażenia dziecięcego, stwardnienia rozsianego,

Spastyczność rehabilitacja na czym polega skala? Aby ocenić spastyczność rehabilitacja nie jest to błyskawiczne zadanie. Ocena kliniczna opiera się przede wszystkim na skali, która charakteryzuje opór podczas wykonywania ruchu biernego, postawę organizmu w momencie spoczynku. Najlepiej żeby ocenić spastyczność rehabilitacja ułatwi nam w tym skala Ashwortha, która omawiana jest od 0 do 4 :

  • spastyczność rehabilitacja poziom 0 – skoro taką analizę wyda specjalista to mamy jak najlepiej dobre napięcie mięśni i nie potrzebujemy leczenia.
  • spastyczność rehabilitacja skala 1 – tu rozpoczyna być zauważalne niewielkie napięcie mięśniowe
  • spastyczność rehabilitacja skala 1+ – nieduże zwiększenie napięcia mięśniowego w drugiej części fazy ruchu
  • spastyczność rehabilitacja skala 2 – przy większości ruchów możemy zobaczyć zwiększone napięcie mięśniowe, lecz z łatwością wykonujemy określony ruch
  • spastyczność rehabilitacja skala 3 – tutaj napięcie mięśniowe jest na tyle silne, że ogarnia nas przy robieniu ruchu
  • spastyczność rehabilitacja skala 4 – najwyższa skala, sztywność w zgięciu i wyproście kończyny

Ta skala jest niezwykle osobista, więc każdy pacjent powinien być diagnozowany przez fachowy zespół specjalistów i do czasu postawienia diagnozy nie powinien się zmieniać lekarz. Spastyczność rehabilitacjana czym polega leczenie? W wielu wypadkach niezastąpione są tabletki , których założeniem będzie działanie miejscowo w postaci blokady nerwów obwodowych. Należy też uświadomić chorego i poznać go z jego ograniczeniami. Spastyczność rehabilitacja to zwykle rehabilitacja. Musimy tu wyróżnić takie zajęcia jak: Spastyczność rehabilitacja – kinezyterapia. Zmniejsza napięcie mięśniowe, poprawia koordynację, siłę, ruchomość w stawach. Obejmować powinna ćwiczenia rozluźniające, wzmacniające, i również korygowanie ułożenia nóg Spastyczność rehabilitacja -fizykoterapia -wykorzystuje się tu elektrostymulację prądami o średniej częstotliwości (metoda Huffschmidta, tonoliza) Spastyczność rehabilitacja – ćwiczenia wspierające i rozciągające – odzyskanie siły osłabionych mięśni. Spastyczność rehabilitacja – leczenie chirurgiczne- przecięcie korzeni grzbietowych rdzenia kręgowego, Spastyczność rehabilitacja niewielkim nasileniu wciąż nie jest szczególnie ważnym ograniczeniem dla chorego, lecz gdy jest ona większa często uniemożliwia chorym prawidłowe funkcjonowanie.